Pazin - Najveći Dar | Film Juana Manuela Cotela

 

PAZIN

Kino Pazin

- Subota, 14. ožujka 2020. u 18 sati.

Ulaznice rezervirajte na 555-789 / 624-333, ili na email kino@puckouciliste-pazin.hr