Irene Villa - Najveći Dar | Film Juana Manuela Cotela

IRENE VILLA (Španjolska)

"Opraštam teroristima koji su nas htjeli ubiti, moju majku i mene, kad sam imala 12 godina.

Ta je bomba amputirala naše noge i ruke... ali naše srce je ostalo čisto, zdravo, snažno, bez strašnih rana mržnje. Nećemo našoj djeci ostaviti u nasljeđe nimalo gorčine.”