Dubrovnik - Najveći Dar | Film Juana Manuela Cotela

 

DUBROVNIK

DVORANA VISIA

  • Utorak, 25.2.2020. u 20 sati.
  • Petak, 31.1.2020. u 19 sati.
  • Nedjelja, 2.2.2020. u 18 sati.
  • Ponedjeljak, 3.2.2020. u 20 sati.
  • Četvrtak, 6.2.2020. u 18 sati.
  • Srijeda, 12.2.2020. u 20 sati.

Prodajaulaznica:

Adresa: Kulturno-informativnicentar LUŽA (blagajnakinaSlobode), Lužabb

Radnovrijeme: 1 satprijepočetkaprvog filma.

Tel.: 020 / 321 425, email: operater@kinematografi.org