Shane O'doherty - El Mayor Regalo | Una Pelicula de Juan Manuel Cotelo

SHANE O'DOHERTY (Irska)

"Kad sam bio tinejdžer, vjerovao sam da će nasilje IRA-e donijeti Irskoj slobodu i mir.

Javio sam se kao dobrovoljac za diverzije u Londonu.

Tek sam u zatvoru shvatio svoju glupost i strašnu štetu koju sam nanio svojim žrtvama. Od tada mogu samo tražiti oprost i neumorno raditi za mir."