Shane o`doherty - El Mayor Regalo | Una Pelicula de Juan Manuel Cotelo

SHANE O´DOHERTY (Irlandia)

„Jako nastolatek wierzyłem, że przemoc ze strony IRA przyniesie Irlandii pokój i wolność.

Zgłosiłem się na ochotnika, aby podłożyć ładunki wybuchowe w Londynie.

Dopiero w więzieniu zrozumiałem moją głupotę i straszliwe szkody, jakie wyrządziłem moim ofiarom. Od tego czasu mogę tylko prosić o przebaczenie i niestrudzenie pracować na rzecz pokoju”.